Datateknik

Maskinvara och programvara

Här är utbildningen för dig som gillar att arbeta med datorstyrda prylar i praktiken. Du lär dig hur du bygger in datorer i allt från bilar till robotar och hur du programmerar dem för olika funktioner. Utbildningen spänner över många områden. Allt det du lär dig i teorin får du också omvandla till praktiska lösningar, vilket ger dig viktiga erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv.

Datortekniska kurser, projektkurser och matematik

I programmeringskurserna i C++ lär du dig metodik, om datastruk­turer, algoritmer och standardbibliotek för att skapa mjukvara. Kurser som digitalteknik, datorarkitektur och mikrodatorprojekt ökar din förståelse för datorn och hur den fungerar. Du studerar datanät, parallella och distribuerade system, operativsystem, realtidssystem och inbyggda system. Parallellt med de datortekniska kurserna läser du också matematik. I projektkurserna är målet att skapa en färdig produkt, från planering till genomförande och redovisning. I mikrodatorprojektet bygger och programmerar du en dator från grunden, och i programmerings­projekten skapar du mjukvara.

Vid Linköpings universitet finns en av norra Europas mest ansedda datavetenskapliga institu­tioner. Vi var först i Sverige med dataveten­skapliga och datatekniska utbildningar. Flera av lärarna är forskare i den datatekniska utveck­lingens framkant. Här får du också tillgång till modern utrustning och specialiserade laboratorier.

Mot slutet av utbildningen väljer du mellan två inriktningar:

  • Programvara
  • Inbyggda system

Du kan även läsa kurser i ledarskap, ekonomi och organisation.