Kemisk Analysteknik

Kemisk Analysteknik

Förhöjda halter av bly i en patients blod eller DNA från ett hårstrå i en mössa vid en brottsplats – kemiska analyser är viktiga inom både kriminalteknik, miljöarbete och vid kvalitetskontroller. De avslöjar om ett ämne är skadligt för människors hälsa, hjälper rättsväsendet att identifiera brottslingar eller säkerställer att rätt mängd aktiv substans finns i ett läkemedel. Den analytiska kemin ger svar på många angelägna frågeställningar.

De första åren är en bred basutbildning i kemi och kemiteknik. Den ger de teoretiska grunderna och den terminologi som behövs för att hantera metoder och arbetssätt. Du tillbringar mycket tid i labbet där du övar din praktiska färdighet, skriver rapporter och gör presentationer. Två viktiga ämnesområden utöver kemi är matematik och ingenjörskunskap. I utbildningen ingår även verklighetsnära grupparbeten som kan innebära eftersökning av narkotikaspår på sedlar eller analyser av C-vitaminhalter i livsmedel. 

Examensjobb i Schweiz

Under det tredje året fördjupar du dig inom forensisk analysteknik (undersökningen av brottsspår) eller miljöteknik. Vill du lägga till ytterligare kurser är det också möjligt. Den som önskar erfarenhet från arbetslivet kan göra en praktikperiod på något företag. Det ryms inom ramen för utbildningen. 

Avslutningsvis gör du ett examensarbete som kan handla om att göra en miljöutredning, analysera processer och materialflöden för industriföretag eller utveckla metoder inom forensisk vetenskap. Det kan du göra på företag, myndighet eller universitet i Sverige eller utomlands. Ta chansen att åka till The University of Applied Sciences and Arts Northwestern i Schweiz, vilka LiU har ett nära samarbete med. De är världsledande inom kemi-/bioteknik och har den modernaste laboratorietekniken. 

Mycket god arbetsmarknad

En undersökning bland tidigare studenter från programmet visar att fyra av tio får jobb redan före examen. Den här yrkesgruppen är med andra ord mycket efterfrågad. Relevanta jobb finns inom polisen på en teknisk rotel, hos Rättsmedicinalverket eller på ett kommunalt miljökontor.