Maskinteknik

Maskinteknik

Maskiningenjörer arbetar bland annat med att konstruera, utveckla och förbättra produkter och tjänster, till exempel genom att göra dem mer hållbara och energieffektiva. Utbildningen är ett smart val för dig som gillar att lösa tekniska problem och är nyfiken. LiU har ett välutvecklat samarbete med regionens företag och det omgivande samhället. Utbildningen är därmed lyhörd för näringslivets signaler om behov av arbetskraft. Genom programmets flexibilitet och bredd förbereds du för att möta en arbetsmarknad där medarbetare både kan behöva utöka och utveckla sin kompetens.

Matematik, konstruktionsteknik och skriftlig framställning

Undervisningen bedrivs i stor utsträckning i projektform där studenter från olika ämnesområden ofta samarbetar. En stor del av utbildningen ägnas åt maskintekniska ingenjörsämnen samt matematik. Områden som konstruktionsteknik, simuleringsteknik och avancerad CAD-konstruktion introduceras tidigt. Under utbildningen utvecklar du också dina förmågor i muntlig och skriftlig framställning. Förmågor som du kommer att behöva när du ska presentera och övertyga medarbetare eller uppdragsgivare om varför dina lösningar är gångbara.

Två år in i programmet väljer du en av dessa tre inriktningar:

  • Energiteknik
    Ökar din tekniska kunskap om energitekniska processer och energitekniska system. Här ingår industrirelevanta projektuppgifter som exempelvis handlar om att genomföra förstudier inom energisektorn.
  • Konstruktionsteknik
    Ger fördjupade kunskaper inom konstruktionsmetodik och hållfasthet. Du lär dig också tillämpa dessa kunskaper för att konstruera produkter.
  • Produktionsteknik
    Fördjupning inom automatisering och utveckling av produktionsprocesser, där det bland annat ingår att kalibrera och modifiera industrirobotar och produktionssystem.

Under tredje årets sista termin genomförs även ett examensarbete.

Lösa problem och tänka strategiskt

Med en ingenjörsexamen i maskinteknik har du en mycket eftertraktad kompetens. Utbildningen tränar ditt sätt att lösa problem och tänka strategiskt inför de snabba förändringar som är en del av dagens arbetsmarknad. Efter examen är du också behörig att läsa vidare på ett masterprogam vid LiU eller annat universitet. Som student får du också en nära koppling till flera av de forskningsområden där vi är ledande, som digital produktionsutveckling, maskininlärning och konstruktionsoptimering. Högskoleingenjörer i maskinteknik arbetar i tillverkningsindustrin, processindustrin eller inom energisektorn. Har du intresse för arbetsledande funktioner så är den typen av arbete också möjligt efter några års erfarenhet inom branschen.