Kansliet

Kansliet består av representanter från både styrelsen och samtliga av sektionens utskott. Kansliets främsta funktion är att vara ett diskussionsforum där utskotten och styrelsen kan ta hjälp av varandra, men det ska även fungera som en länk mellan styrelsen och utskotten. Detta året ska kansliet dessutom satsa på att genomföra ett flertal aktiviteter för att stärka gemenskapen i Lingsektionen, så ni kommer förhoppningsvis få se en hel del av oss framöver!

Sponsorer

Event