Mottagningen

Mottagningen är till för er nya studenter som skall studera här på Linköpings universitet. Under en två veckors period pågår mottagningen där man ska introduceras till universitetet samt delar runt omkring. Målet med mottagningen är att alla skall känna sig välkomna och få en introduktion i det akademiska såväl som det studiesociala livet i Linköping och Norrköping. Många har bilden att mottagningen skall vara förnedrande. Detta är inte fallet på LiU. Enligt enkäter och undersökningar är mer än 85% nöjda med sin mottagning. Det finns även en mottagningspolicy som ska följas, där det står vilka regler och normer som gäller.

Under första dagen på Linköpings universitet kommer ni att mottas väl av Lingsektionens festeri, VI-Ling, samt fadderi, TackLing. Vi inom Lingsektionen hoppas ni har en fin upplevelse och kommer trivas framöver här i Linköping!

Sponsorer

Event