Datateknik

Det här är programmet som passar både för dig som har programmerat tidigare eller som är helt ny på området. Tillsammans bygger ni en bred kunskap i datateknik som gör att du efter examen kan arbeta med allt från drift till design av avancerad mjukvara.

På datateknikprogrammet får du en utbildning som spänner över många områden. Allt det du lär dig i teorin får du också omvandla till praktiska lösningar, vilket ger dig viktiga erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv. I programmeringskurserna i C++ lär du dig metodik, om datastruk­turer, algoritmer och standardbibliotek för att skapa mjukvara. Kurser som digitalteknik, datorarkitektur och mikrodatorprojekt ökar din förståelse för datorn och hur den fungerar. Du studerar datanät, parallella och distribuerade system, operativsystem, realtidssystem och inbyggda system. Parallellt med de datortekniska kurserna läser du också matematik. I projektkur­serna är målet att skapa en färdig produkt, från planering till genomförande och redovisning. I mikrodatorprojektet bygger och programmerar du en dator från grunden, och i programmerings­projekten skapar du mjukvara.

Om du vill veta mer om behörighetskrav och annan information kan du läsa om det här.

Sponsorer

Event