Elektronik

Tänk att få vara med och skapa helt nya produkter eller jobba med att förbättra sådana som redan finns. Är du en kreativ person och nyfiken på teknik och elektronik så kan det här programmet forma din framtid.

Elektronik finns i nästan alla saker vi har omkring oss. Den är nödvändig för att till exempel mobil­telefoner, bilar, energisystem och medicinteknisk utrustning ska fungera på ett säkert, bekvämt och resurseffektivt sätt. Som elektronikingenjör är det du som förstår hur elektroniken fungerar och hur den kan användas för att utveckla ännu bättre produkter. Du kan arbeta med fysisk elektronik, mätinstrument och logikanalysatorer, eller virtuell elektronik där du med datorns hjälp konstruerar kretsar och simulerar deras funktion innan de tillverkas. Som färdigutbildad elektronikingenjör kommer du att ha solid och användbar kunskap om elektronik och hur man kan hitta smarta lösningar för såväl digitala som analoga elektroniksystem.

Om du vill veta mer om behörighetskrav och annan information kan du läsa om det här.

Sponsorer

Event