Maskinteknik

Framtiden behöver nyfikna problemlösare som gillar att ta isär, testa, förbättra och bygga nytt – och som samtidigt är noggranna och har stort tekniskt kunnande. Passar det in på dig?

Maskiningenjören är den konstruktör och produktutvecklare som förbättrar produkter, processer och tjänster. Som gör dem mer hållbara, miljövänligare, billigare och mer användaranpassade. För att kunna föra utvecklingen framåt behövs kunskaper inom maskinteknik och projektledning samt en förståelse för ekonomiska och etiska aspekter. Alla dessa områden kommer du att beröras av under din utbildningstid till maskiningenjör.

Om du vill veta mer om behörighetskrav och annan information kan du läsa om det här.

Sponsorer

Event