Styrelsen
Vilka är styrelsen?

Styrelsen består av upp till 10 studenter vid något av Lingsektionens program. Nedan följer beskrivningar av varje post i styrelsen, så att du kan få en bättre inblick i styrelsens verksamhet. Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du maila oss på styret@lingsektionen.se eller på någon av länkarna nedan för att komma i kontakt med en enskild post.

Erika Engborg

Ordförande

Som sektionens ordförande håller jag i styrelsemötena och leder styrelsen i dess arbete med verksamheten. Jag är även adjungerad i LinTeks styrelse och kårfullmäktige där vi kan ta upp studenters önskemål och förslag. Jag sitter även i Ordföranderådet. Där har vi möten med de andra sektionsordföranden och LinTek där vi diskuterar övergripande frågor samt ger varandra goda råd och tips.

Marika Wallén

Vice ordförande

På posten som vice ordförande är mina viktigaste uppgifter att dels stötta ordförande, detta genom att bolla idéer, agera inhoppare vid dennes frånvaro och genom att vara en stark drivkraft i styrelsen. Jag ska även samordna och hålla i möten för sektionens kansli. I kansliet är rollen som en kreativ ledare av stor betydelse, då dettas främsta funktion är att vara ett diskussionsforum, men även en plats för nyskapande.

Sasan Keshmiri

Kassör

Som kassör i Styrelsen har jag ett övergripande ansvar för sektionens ekonomi. Det innebär bland annat att jag både måste skicka ut och betala fakturor, att jag ser till att samtliga av sektionens utskott följer sina budgetar samt att bokföringen görs enligt god redovisningssed. Samtidigt arbetar jag, tillsammans med Styrelsen, aktivt för att Lingsektionens medlemmar ska ha en sådan bra studietid som möjligt!

Ellen Eriksson

Info & Webb ordförande

Posten som info/webbordförande är indelad i två delar. Dels ska jag se till att sprida information så att den når alla i sektionen både via hemsidan, Facebook och Lingbrevet. Men jag är även styrelsens sekreterare. Jag antecknar och för mötesprotokoll på styrelsemöten samt även på sektionsmöten. Vill man nå ut med information i t.ex. Lingbrevet eller på hemsidan är det mig du ska kontakta.

Maja Elg

Intendent

Som intendent ska jag vara lite av sektionens vaktmästare, jag har koll och ansvar över sektionens prylar, och fungerar även som en allt-i-allo då det behövs. Dessutom sitter jag med på styrelsemötena där man får komma med idéer för att utveckla sektionen.

Matthias Holmstöm

Näringslivsordförande

Att vara ordförande för näringslivsutskottet innebär att fixa in sponsorer till sektionen. Som ordförande sköter man om kontakten med massa olika företag, stora som små. Det är en god erfarenhet i att ha kontakt med och förhandla med företag. Att dra in spons till sektionen gör såklart att vi kan hitta på fler aktiviteter och ge mer tillbaka till våra studenter. Att vara med NärU är väldigt inspirerande och ger ett stort kontaktnät med företag som är guld värt att ha med sig i arbetslivet, himla bra helt enkelt!

Ledamot

Styrelsen har dessutom upp till fyra ledamöter. Dessa varierar från år till år. T.ex. kan det vara en studienämndsordförande som sitter med i styrelsen för att informera om viktiga händelser som berör sektionens utbildningar.
Under 2021/2022 är de tre ledamöter följande nedanför:

Vakant

Ledamot

Den här posten är vakant, om du är intresserad kan du söka den genom att maila styrelsen.

Sponsorer

Event