Styrelsen
Vilka är styrelsen?

Styrelsen består av upp till 10 studenter vid något av Lingsektionens program. Nedan följer beskrivningar av varje post i styrelsen, så att du kan få en bättre inblick i styrelsens verksamhet.

Christopher Gustafsson

Ordförande

Som sektionens ordförande håller jag i styrelsemötena och leder styrelsen i dess arbete med verksamheten. Jag är även adjungerad i LinTeks styrelse och kårfullmäktige där vi kan ta upp studenters önskemål och förslag. Jag sitter även i Ordföranderådet. Där har vi möten med de andra sektionsordföranden och LinTek där vi diskuterar övergripande frågor samt ger varandra goda råd och tips.

Olivia Ericsson

Vice ordförande

På posten som vice ordförande är mina viktigaste uppgifter att dels stötta ordförande, detta genom att bolla idéer, agera inhoppare vid dennes frånvaro och genom att vara en stark drivkraft i styrelsen. Jag ska även samordna och hålla i möten för sektionens kansli. I kansliet är rollen som en kreativ ledare av stor betydelse, då dettas främsta funktion är att vara ett diskussionsforum, men även en plats för nyskapande.

Peder Leijonhufvud

Kassör

Att vara styrets kassör innebär att ha översikt över sektionens ekonomi. Detta innebär att man får se till att sektionen följer budgeten som föregående kassör har gjort. Som kassör bokför man även alla sektionens transaktioner, detta görs genom lite knapptryckningar och inmatningar i ett bokföringsprogram. Man ser även till att alla viktiga papper (t ex fakturor) lagras i en pärm. Kassören i styret har även ett övergripande ansvar över sektionens utskott. Det sista en kassör gör är att ordna med en budget för nästkommande år. Det kräver ansvar för att vara kassör men det är både en rolig och givande post.

Adam Lager

Info & Webb ordförande

Posten som info/webbordförande är indelad i två delar. Dels ska jag se till att sprida information så att den når alla i sektionen både via hemsidan, Facebook och Lingbrevet. Men jag är även styrelsens sekreterare. Jag antecknar och för mötesprotokoll på styrelsemöten samt även på sektionsmöten. Vill man nå ut med information i t.ex. Lingbrevet eller på hemsidan är det mig du ska kontakta.

Filip Håkansson

Intendent

Som intendent ska jag vara lite av sektionens vaktmästare, jag har koll och ansvar över sektionens prylar, och fungerar även som en allt-i-allo då det behövs. Dessutom sitter jag med på styrelsemötena där man får komma med idéer för att utveckla sektionen.

Oliver Hjertstedt Otterström

Näringslivsordförande

Att vara ordförande för näringslivsutskottet innebär att fixa in sponsorer till sektionen. Som ordförande sköter man om kontakten med massa olika företag, stora som små. Det är en god erfarenhet i att ha kontakt med och förhandla med företag. Att dra in spons till sektionen gör såklart att vi kan hitta på fler aktiviteter och ge mer tillbaka till våra studenter. Att vara med NärU är väldigt inspirerande och ger ett stort kontaktnät med företag som är guld värt att ha med sig i arbetslivet, himla bra helt enkelt!

Ledamot

Styrelsen har dessutom upp till fyra ledamöter som väljs från övriga utskottsordföranden i kansliet. Dessa varierar från år till år. T.ex. kan det vara en studienämndsordförande som sitter med i styrelsen för att informera om viktiga händelser som berör sektionens utbildningar.
Under 2019/2020 är de tre ledamöter följande nedanför:

Sponsorer

Event