Alumniutskottet

AlumnU är det utskottet som sköter all kontakt med Lingsektionens alumner, alltså de studenter som har studerat på Lingsektionen. Som medlem i detta utskottet kommer du att få ha kontakt med gamla studenter vilket ger ett utmärkt kontaktnät inför framtiden.

Jesper Hilleberg är ordförande för Alumniutskottet och kan kontaktas på alumnu@lingsektionen.se.

Uppdaterad 2019-12-06

Sponsorer

Event