Informations- och webbutskottet

Som medlem i info&webb utskottet så finns det massor med kul att hitta på. Det är de som sköter alla sektionen sociala medier, facebooksidor, facebookgrupper och instagram. Det är även detta utskott som sköter hela hemsidan. Info&webb utskottet skickar även ut lingbrevet varje vecka och har hand om all information som går ut via sektionen. Kort och gott, det finns massa roligt att göra i Info&Webbutskottet!

Om du har fler frågor hör av dig till ordförande för info&webb Ludvig Lindell: info@lingsektionen.se

Uppdaterad 2019-12-06

Sponsorer

Event