Tillämpad Fysik

Tillämpad Fysik

Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad fysik vid Linköpings universitet är det första i sitt slag i Sverige och utformat i samråd med näringslivet. Är du intresserad av fysik och teknik samtidigt som du vill få en snabb språngbräda ut i arbetslivet och möjlighet att bidra till en hållbar värld? Då är det här något för dig. I sann LiU-anda är utbildningen innovativ och kombinerar en bred bas inom fysik, matematik och programmering med praktiska kunskaper inom experimentell materialfysik och teknisk fysik.

Fördjupningar inom materialfysik och teknisk fysik

De två första åren bygger du en grund inom fysik, teknik och matematik. Du får breda kunskaper inom mekanik, vågfysik, värmelära, elektromagnetism och kvantfysik samt utvecklar färdigheter för att genomföra experiment och analyser. Du läser matematisk analys, matematisk statistik, linjär algebra och lär dig om matematiska metoder i fysik för tekniska tillämpningar. Du studerar elektronik, mätteknik och lär dig flera programmeringsspråk, exempelvis Python som används i simuleringsprojekt. Du tränas i kreativt och kritiskt tänkande och får goda färdigheter i problemlösning, kommunikation och presentationsteknik. Du får också insikter i hållbar teknikutveckling, förnybara energikällor och industrins affärsmässiga villkor.

Inför termin fem profilerar du dig mot antingen materialfysik eller teknisk fysik. Du som väljer att fördjupa dig mot materialfysik får praktiska kunskaper inom fysikalisk mätteknik samt tillväxt- och karaktäriseringsmetoder. Du kan även välja att läsa till nanoteknologi och/eller kemi. Väljer du i stället teknisk fysik får du färdigheter inom datorsimulering och experimentell fysik i kombination med teknikämnen som exempelvis reglerteknik, AI, 3D-printing, halvledarteknik, ljudfysik och/eller programmering i C++.

Möjlighet att läsa språk och praktisera utomlands

Genom hela utbildningen blandas teori och praktik i ett flertal projektbaserade kurser. Du lär dig att driva ett ingenjörsprojekt på ett strukturerat sätt tillsammans med andra för att ta fram en ny produkt. Du arbetar ofta i grupp, går på föreläsningar, seminarier och genomför laborationer. Aktiva forskare undervisar på programmet, liksom gästföreläsare från näringslivet. Som student tar du del av framstående forskning inom fysiken där material är det största området.

Du som vill ha en internationell prägel på din utbildning kan läsa en kurs i något av språken engelska, tyska, franska eller spanska. Det finns även möjlighet att göra praktik, antingen i Sverige eller utomlands. Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 16 högskolepoäng som du kan göra i samarbete med industrin eller en forskargrupp.