WebU

Info&webb-utskottet (även förkortat WebU) jobbar med informationsspridning på sektionen och ser till att det som sker på sektionen når ut till alla sektionsmedlemmar. WebU är bland annat ansvarig för sektionens hemsida och sociala medier. En gång i månaden skickar dessutom utskottet ut månadsbrevet, som innehåller en sammanfattning av vad som kommer ske kommande månad. Utöver informationsspridning administrerar WebU över alla sektionsaktivas mailadresser. Utskottet är även ansvarig över boktorget där sektionsmedlemmar kan köpa och sälja kurslitteratur mellan varandra. Om du har några frågor om utskottet eller är intresserad av att bli medlem, tveka inte att höra av dig till info@lingsektionen.se!