WebbU

Info&webb-utskottet (även förkortat WebbU) jobbar med informationsspridning på sektionen och ser till att det som sker på sektionen når ut till alla sektionsmedlemmar. WebbU är bland annat ansvarig för sektionens hemsida och sociala medier. En gång i månaden skickar dessutom utskottet ut månadsbrevet, som innehåller en sammanfattning av vad som kommer ske kommande månad. Utöver informationsspridning administrerar WebbU över alla sektionsaktivas mailadresser. Utskottet ansvarar över boktorget där sektionsmedlemmar kan köpa och sälja kurslitteratur mellan varandra. Vi hjälper gärna till andra utskott på sektionen med fotografering, designing av märken, loggor etc. Om du har några frågor om utskottet eller är intresserad av att bli medlem, tveka inte att höra av dig till info@lingsektionen.se!