Styrelsen & Kontakt

Nedan hittar du kontaktinformation till alla i styrelsen för postspecifika frågor/funderingar.

Info@lingsektionen.se

Pernilla Ljungqvist

Ordförande

ordf@lingsektionen.se

Alma Wärnsäter

Vice Ordförande

viceordf@lingsektionen.se

Amanda Domert

Ledamot

ledamot@lingsektionen.se

Lianne Ersgård Olsson

Kassör

kassor@lingsektionen.se

Madelen Ehlis

Ledamot

ledamot@lingsektionen.se

Oskar Sjöberg

Utu

utu@lingsektionen.se

Ruben Östlund

Intendent

intendent@lingsektionen.se

Adam Grins

Näru

naru@lingsektionen.se

Hannah Steinwall

Ledamot

ledamot@lingsektionen.se

Malcolm Sävmarker

Info & Webb

info@lingsektionen.se