Lingsektionens utbildningar

Lingsektionen har sedan år 1989 innefattat alla högskoleingenjörsutbildningar på Linköpings Universitet Valla. De program som erbjuds på Lingsektionen är högskoleingenjör inom Datateknik, Maskinteknik, Kemisk analysteknik och Elektronik. Under fliken Utbildningar i menyn längst upp på hemsidan kommer du till LiU's programsidor för respektive utbildning.

Är du intresserad av att studera på Lingsektionen? Ansök då på Antagning.se!

högskoleingenjör datateknik

Maskinvara och programvara – här är utbildningen för dig som gillar att arbeta med datorstyrda prylar i praktiken. Du lär dig hur du bygger in datorer i allt från bilar till robotar och hur du programmerar dem för olika funktioner. Utbildningen spänner över många områden. Allt det du lär dig i teorin får du också omvandla till praktiska lösningar, vilket ger dig viktiga erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv.

högskoleingenjör Maskinteknik

Maskiningenjörer arbetar bland annat med att konstruera, utveckla och förbättra produkter och tjänster, till exempel genom att göra dem mer hållbara och energieffektiva. Utbildningen är ett smart val för dig som gillar att lösa tekniska problem och är nyfiken. LiU har ett välutvecklat samarbete med regionens företag och det omgivande samhället. Utbildningen är därmed lyhörd för näringslivets signaler om behov av arbetskraft. Genom programmets flexibilitet och bredd förbereds du för att möta en arbetsmarknad där medarbetare både kan behöva utöka och utveckla sin kompetens.

högskoleingenjör elektronik

Elektronik finns i nästan alla saker vi har omkring oss. Den är nödvändig för att mobiltelefoner, bilar, energisystem och medicinteknisk utrustning ska fungera på ett säkert, bekvämt och effektivt sätt. Som elektronikingenjör kommer du att vara med och skapa nya produkter eller utveckla och förbättra sådana som redan finns. Grunden i utbildningen är obligatoriska kurser i elektronik, datorteknik, matematik, programmering, mätteknik och reglerteknik. Utöver dessa fördjupar du dig genom ett stort utbud valfria kurser. Det tekniska innehållet kompletteras med träning i muntlig och skriftlig kommunikation samt kurser i ledarskap och industriell ekonomi.

högskoleingenjör kemisk analysteknik

Förhöjda halter av bly i en patients blod eller DNA från ett hårstrå i en mössa vid en brottsplats – kemiska analyser är viktiga inom både kriminalteknik, miljöarbete och vid kvalitetskontroller. De avslöjar om ett ämne är skadligt för människors hälsa, hjälper rättsväsendet att identifiera brottslingar eller säkerställer att rätt mängd aktiv substans finns i ett läkemedel. Den analytiska kemin ger svar på många angelägna frågeställningar.