UtU

Vill du vara med och förbättra ditt program? Tycker du det är viktigt att utbildningen håller hög kvalité? Behöver någon av dina kurser förbättras? Utbildningsutskottet, förkortat UtU, samarbetar med LinTek för att våra program skall hålla så god kvalité som möjligt. De håller i egna kursutvärderingar klassvis för att utvärdera vad som varit bra och mindre bra (brukar bjudas på fika, gå på dessa). UtU består av ordförande, studienämndsordförandena samt klassrepresentanterna. Det söks just nu fler klassreppar, så om du är taggad på att samla ihop din klass och utvärdera några av era kurser (OCH få gratis fika), SÖK!

Mail: utu@lingsektionen.se

I UtU ingår även Lingsektionens arbetsmiljöombud, förkortat AMO. Som AMO har man hand om frågor gällande fysisk- och psykosocial arbetsmiljö på skolan. Det kan exempelvis vara frågor som dålig ventilation, trasiga projektorer, brist på studieplatser, om man blivit orättvist behandlad eller dylikt. AMO samarbetar med LinTek och har regelbundna möten med AMOs på andra sektioner på Campus Valla för att förbättra arbetsmiljön för studenterna. Om du som student upplever några problem gällande arbetsmiljön på skolan kan du alltid höra av dig till AMO. En bra grej att veta är att AMO alltid har tystnadsplikt, därför kan du känna dig trygg i att vända dig till denne.

Mail: amo@lingsektionen.se