Lingsektionens Styrelse

Lingsektionens styrelse, även kallat Styret, ansvarar över all verksamhet som sker på sektionen. Tillsammans jobbar vi för att driva sektionen i rätt riktning och värnar för att alla medlemmar på Lingsektionen ska trivas och få en så bra studietid som möjligt. Under verksamhetsåret håller styrelsen regelbunda styrelsemöten där alla sektionsmedlemmar får en chans att påverka och komma med förslag till sektionen. Styrelsen anordnar även studiesociala aktiviteter och annat kul under året. Har du frågor gällande sektionen, dina studier eller något annat, hör av dig till oss så svarar vi eller vidarebefodrar dig till rätt person. Utöver frågor uppskattar vi även idéer, åsikter och tankar om hur sektionens arbete kan förbättras. 

PS! Protokoll från styrelsemöten, sektionsmöten och kanslimöten är öppna för alla sektionsmedlemmar att läsa. Maila info@lingsektionen.se och ange vilket/vilka mötesprotokoll du vill ta del av så skickar vi det. 

Ordförande

Elionore Rosenqvist
Som ordförande leder jag styrelsens jobb framåt tillsammans med resten av gänget. Jag håller koll på det mesta som sker på sektionen och finns som stöd och hjälp för utskotten. ordf@lingsektionen.se

Vice Ordförande

Alexander Frid
Som vice ordförande är det upp till mig att stötta våran ordförande fullt ut och dessutom vara sektionens alltiallo. Jag leder även vårt kansli. viceordf@lingsektionen.se

kassör

Agnes Junvik
Min uppgift är att ha ansvar för allt som rör sektionens ekonomi, t.ex att budgeten följs och bokföringen görs, och även finnas till hjälp för utskottens kassörer. kassor@lingsektionen.se

intendent

Elena Sund
Min post innebär att jag ansvarar för våra lokaler men även inköp som till exempel våra fina ovvar och ryggsäckar! intendent@lingsektionen.se

ordf. mafu

Jakob von Heideken
Min uppgift är att få Lingsektionen att synas både på campus och för blivande studenter. Marknadsföring kan till exempel ske via hemmissioneringar, merch och mässor.
mafu@lingsektionen.se

ordf. näru

Elin Leander
Jag sitter både med i styret samt driver mitt egna utskott NärU. NärUs främsta syfte är att vara länken mellan näringslivet och sektionen. Vi håller tillsammans med företag olika typer av näringslivsevent.
naru@lingsektionen.se

ordf. webbu

Hanna Häger
Mitt utskott ansvarar för informationsspridning på sektionen, så som hemsida, sociala medier, sektionens mailadresser och månadsbrevet. Jag är även sekreterare under möten.
info@lingsektionen.se

ordf. utu

Oskar Sjöberg
Utbildningsutskottet ansvarar för att anordna pluggstugor under tenta-p, hålla i kursutvärderingar (med fika!) & skälla på universitetet om de missköter sig. Så om ni upptäcker tentor på söndagar eller dubbla tentor samma dag osv, säg till oss!
utu@lingsektionen.se

ledamot

Joel Ström

ledamot

Christer Gillberg

Ledamot

Line Flognman

Som ledamot är man lite alltiallo, vi hjälper till där det behövs och tar hand om allmänt sektionsrelaterat arbete. Eftersom ledamot är en ganska fri roll i sektionsstyrelsen finns det tid för oss att driva egna projekt för att förbättra sektionen!