Styrelsen

Vilka är styrelsen?

Styrelsen består av 8 studenter vid något av Lingsektionens program. Nedan följer beskrivningar av varje post i styrelsen, så att du kan få en bättre inblick i styrelsens verksamhet.

Ordförande

Sektionens ordförande kallar till styrelsemöten och leder arbetet. Ordförandeposten innebär ett stort ansvar men också ett stort medinflytande; både inom kåren och i det sektionsöverskridande arbetet.

Vice ordförande

På posten som vice ordförande är mina viktigaste uppgifter att dels stötta ordförande, detta genom att bolla idéer, agera inhoppare vid dennes frånvaro och genom att vara en stark drivkraft i styrelsen. Jag ska även samordna och hålla i möten för sektionens kansli. I kansliet är rollen som en kreativ ledare av stor betydelse, då dettas främsta funktion är att vara ett diskussionsforum, men även en plats för nyskapande.

Kassör

Att vara styrets kassör innebär att ha översikt över sektionens ekonomi. Detta innebär att man får se till att sektionen följer budgeten som föregående kassör har gjort. Som kassör bokför man även alla sektionens transaktioner, detta görs genom lite knapptryckningar och inmatningar i ett bokföringsprogram. Man ser även till att alla viktiga papper (t ex fakturor) lagras i en pärm. Kassören i styret har även ett övergripande ansvar över sektionens utskott. Det sista en kassör gör är att ordna med en budget för nästkommande år. Det kräver ansvar för att vara kassör men det är både en rolig och givande post.

Info & Webbordförande

Posten som info/webbordförande är indelad i två delar. Dels ska jag se till att sprida information så att den når alla i sektionen både via hemsidan, Facebook och Lingbrevet. Men jag är även styrelsens sekreterare. Jag antecknar och för mötesprotokoll på styrelsemöten samt även på sektionsmöten. Vill man nå ut med information i t.ex. Lingbrevet eller på hemsidan är det mig du ska kontakta.

Intendent

Som intendent ska jag vara lite av sektionens vaktmästare, jag har koll och ansvar över sektionens prylar, och fungerar även som en allt-i-allo då det behövs. Dessutom sitter jag med på styrelsemötena där man får komma med idéer för att utveckla sektionen.

Ledamot

Styrelsen har dessutom tre ledamöter som väljs från övriga utskottsordföranden i kansliet. Dessa varierar från år till år. T.ex. kan det vara en studienämndsordförande som sitter med i styrelsen för att informera om viktiga händelser som berör sektionens utbildningar.

Styrelsemedlemmar

Magnus Blissing

Ordförande

ordf@lingsektionen.se

Felicia Barkrot

Info- & Webbordförande

info@lingsektionen.se

David Magnusson Vega

Pubordförande

pubchef@lingsektionen.se

Johannes Knutas

Vice ordförande

viceordf@lingsektionen.se

Daniel Sonesson

Intendent

intendent@lingsektionen.se

Pentti Niiranen

Studienämndsordförande för KA

ka-snordf@lingsektionen.se

Mathias Berggren

Kassör

kassor@lingsektionen.se

Moa Eriksson

Arbetsmiljöombud

amo@lingsektionen.se

Rafael Zewdie

Ordförande Aktivitetsutkottet

aktu@lingsektionen.se